Tetra project 150131
met de steun van het

Partners

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoeksteam “Battery Innovation Centre” dat deel uitmaakt van het onderzoeksgroep MOBI is nauw betrokken met elektrisch aangedreven voertuigen. MOBI is het voornaamste onderzoekscentrum in België op dit domein. Door de jarenheen, heeft MOBI deel genomen aan uiteenlopende onderzoeksprojecten rond geavanceerde batterijtechnologieën en hybride systemen zoals:

“Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen”
IWT 70135: gebruik van supercondensatoren met geassocieerde DC omvormers om energiebesparingen te verwezenlijkin in aandrijfsystemen (EconoCap)
IWT 120111: Thuis Elektrisch Opladen, (THEO)
IWT 110734, E-bus: Research for a Full Electric public transport bus,
BOAB project: Integrated modeling of electrochemical and electrostatic energy storage systems for vehicles, 2008 – 2012.
IWT 120201: Optimisation of lithium-ion batteries based on modelling techniques, Electrabel: Testen van een voertuig AGV,
MIVB: Supercapacitors for public transport applications,
SBO: Battle: Battery modelling of lithium-ion chemistries based on eclectic approach;
Flanders Drive project Esto: Energy storage for clear powertrains,
SuperLIB (FP7): Smart battery control system for electric vehicles, http://www.superlib.eu/,
Batteries2020 (FP7): Towards Realistic European Competitive Automotive Batteries,
EMOVO: onderzoeks- en vormingscentrum voor energie en milieu; dit omvat een aantal onderzoekslaboratoria verwezenlijkt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op de campus Kaai in Anderlecht, waaronder een batterij-onderzoekslabo
O&O project PSA Antwerp met VUB, Haalbaarheidsstudie van elektrische straddle carriers, 2012.
Elvire (FP7), http://www.elvire.eu/,
Hercules UABR 09/001: Test Bench For RESS (Batteries and capacitors) for the use in hybrid drive lines,
DaD FMTC: Karaktersaitie van lithium-ion batterijen voor robottoepassingen,
DaD JSR: Karakerisatie en ontwikkeking van een elektrisch model for lithium-ion capacitoren, DaD Emrol: Karakterisatie van lithium-ion batterijen, DaD Laborelec: Second life analyse van lithium-ion batterijen,
DaD Laborlec: Analyse van oplagcondities van lithium-ion batterijen,
DaD Flanders Drive: Karakterisatie van lithium-ion batterijen voor BEVs an PHEVs,
DaD 4ESYS: Karakterisatie en optimisaisatie van elektrisch dubbellaagcondensatoren voor HEVs.

Het onderliggend projectvoorstel past perfect binnen de activiteiten van onderzoeksgroep MOBI om de Vlaamse industrie en KMOs in het bijzonder beter te assisteren in de nieuwe ontwikkelingen voor elektrische voertuigen.

Universiteit Gent

De ATHT onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent heeft als algemene doelstelling het verhogen van de energie-efficiëntie van thermische systemen en componenten. Energieopslag is een interessante manier om de energie-efficiëntie van componenten en systemen te verhogen. De ATHT groep voert reeds geruime tijd onderzoek naar het thermisch gedrag van thermische energieopslagsystemen op basis van phase change materials in combinatie met metaalschuimen. Momenteel loopt er tevens een IWT innovatiemandaat (IWT 130859 – Open-cel metaalschuim als doorbraak voor compact thermische buffersystemen met fase-veranderende materialen) waarin dergelijke compacte warmteopslagconcepten ontwikkeld worden met oog op commercialisatie. Het thermisch beheer van elektrische energieopslag in batterijtechnologie vormt een interessant toepassingsgebied voor dit onderzoek en sluit tevens mooi aan bij de algemene doelstellingen van de groep. Referentieprojecten in het gebied omvatten ondermeer:

OPCOPE - Optimal cooling of power electronics and other high-power density electric components: IWT-ICON project – partners: SOC-FMTC, UGent-ATHT, KUL-Electa, Bluways, Picanol, Van de Wiele, 2014-2015
EUFORIA - Efficient Uncertainty quantification For Optimization in Robust design of Industrial Applications: IWT-SBO project – partners: VUB, UGent, KUL, VKI, Sirris, Kipopo, 2015-2019
Alhedron – metal foam als doorbraak voor compacte thermische buffersystemen met fase-veranderende materialen: IWT-IM – Hugo Canière, 2014-2015
ORCNext - The next generation Organic Rankine Cycles: IWT-SBO project – partners: UGent, Universiteit Antwerpen, Université de Liège, Atlas Copco, 2012-2016

Katholieke Universiteit Leuven campus Gent

De onderzoeksgroep E&A van KU Leuven campus Gent is deel van de technologiecluster ESAT. Het onderzoek van E&A spits zich toe op hybride energiesystemen, en embedded control. In deze thema’s werden reeds vele Vlaamse en internationale onderzoeksprojecten uitgevoerd.

In TETRA-project 80165 `iGenerator' werd een intelligent energiebeheersysteem voor autonome stroomaggregaten uitgewerkt. In 2012 haalde E&A uitvoerig de pers met haar Europese primeur van een ecologisch pechverhelpingsvoertuig voor elektrische wagens. En in oktober 2014 werd het TETRA project THEO rond het opladen van EV in residentiële omgeving succesvol afgerond met de uitgave van een “good practice” brochure. Tijdens deze projecten werd heel wat kennis opgedaan rond het laadproces, de laadmodi en de regelgeving bij het laden van elektrische wagens. De koppeling van elektrische wagens op het distributienet geeft bovendien interessante smartgrid mogelijkheden waar de onderzoeksgroep o.a. via haar deelname aan TETRA project 090160 en 13087 meermaals onderzoek naar verrichte. Momenteel leidt E&A een TETRA project (TGVelo) rond de kwaliteit van elektrische fietsen, met uitgebreid aandacht voor de batterijen.

Voor het synchroniseren op het net van energiebuffers en PV-panelen bezit de onderzoeksgroep een vrij programmeerbaar invertorplatform van 5kVA. Via doctoraatsonderzoek rond outdoor pv measurements zijn er nauwe banden met de smartPV activiteiten van IMEC en Energyville. Voor dit project zal de expertise uit vorige projecten meegenomen worden door de pro memorie medewerking van de permanente leden van de onderzoeksgroep.